Kullanım Şartları

Son Güncelleme : 27.03.2016

 

ŞARTLAR ve KOŞULLAR

 

Bu web sayfası ve bu web sayfasında sunulan hizmetler, aşağıda belirtilen şart, koşullar ve hükümlerde size sunulmaktadır. Bu web sayfası aracılığı ile talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması anlaşmadaki şartları, koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer bu şartlar ve koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bize destek@biuzman.com eposta adresinden ulaşabilirsiniz. Bu şartların ve koşulların yenilenmiş sürümünü herhangi bir zamanda www.biuzman.com web sayfasından takip edebilirsiniz.

 

1. BİUZMAN.COM'UN TANITIMI

 

Biuzman.com herhangi bir uzmanlık alanında, hizmet almak isteyen müşterileri ve hizmet vermek isteyen işinin uzmanlarını aynı ortamda buluşturmayı amaç edinmiş bir hizmet platformudur.

 

2. BİUZMAN.COM HİZMETLERİ

 

Biuzman.com, ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanabilmesi için hizmet verenlerden teklif toplama ve ilan edilmiş hazır işlerin satın alınması usulü ile çalışarak kaliteli hizmetlerin en uygun fiyatlarla temin edilebilmesini kolaylaştırır. 

 

Hizmet almak isteyen müşteriler, oluşturdukları hizmet taleplerine gelen fiyat teklifleri arasında seçim yaparken veya ilan edilmiş işleri satın alırken, hizmet verenlerin profil, yorum, puan, beceri, başarı vs. kriterlerini inceleyerek veya birebir görüşerek karar verirler. Kontrol, karar ve tercih her zaman müşterilerin elindedir.

 

Biuzman.com sitesine üye olan ve/veya herhangi bir işi Biuzman.com üzerinden üstlenmiş olan hizmet verenler Biuzman.com’a bağlı çalışanlar veya firmalar değillerdir. Aynı şekilde uzmanlık gerektiren bir iş için sitemizi kullanarak ihtiyaç talebi oluşturanlar, teklif alanlar ve/veya hizmet verenler trafından ilan edilmiş işleri satın alanlar ile Biuzman.com arasında hiçbir bağ aranamaz. Tüm hizmet alanlar ihtiyaçları doğrultusunda aldıkları hizmetlerden ve bu hizmetlerin gerekliliklerini yerine getirmekten kendileri sorumludur. Ayrıca Biuzman.com kimse adına hizmet vermemekte, kimse adına hizmet almamakta ve/veya taşeronluk yapmamaktadır.

 

Biuzman.com, sadece ihtiyaç duyulan hizmeti çok daha kolay bulmanızı sağlar ve ona zahmetsizce ulaşabilmeniz için aracılık eder. Biuzman.com verdiği hizmet karşılığında gelir elde ettiği kalemler için fatura keser. Müşterilerin hizmet ihtiyaçları için oluşturdukları hizmet talepleri, Biuzman.com aracılığı ile hizmet verenler tarafından karşılandığında ve/veya hizmet verenlerin Biuzman.com'da ilan ederek satışa sundukları işleri müşteriler trafından satın alındığında, gerçekleşen satışlar ve/veya işe dönüşen hizmet talepleri için sadece hizmet verenlere komisyon faturası kesilmektedir. Biuzman.com ürün veya hizmet alıp satmadığı için, bahsi geçen ürün veya hizmetlere ait KDV faturası kesmemektedir.

 

Biuzman.com, ihtiyacınız olan hizmetin ve/veya hizmet verenin bulunmasında; iş talebinize teklif veren ve/veya iş ilanı oluşturarak ürün/hizmet satışı yapan hizmet verenlerin yeterli beceriye sahip olup olmadığını ya da istediğiniz hizmeti, vermiş olduğu teklifte veya satışa sunduğu iş ilanında belirlediği fiyata yapıp yapamayacağını garanti etmemektedir.

 

Biuzman.com, fiyat teklifini kabul ettiğiniz ve/veya satışa sunulmuş iş ilanını satın aldığınız hizmet verenlerin, gerçek manada işin uzmanı olup olmadığını incelemek için gerekli adımları atmasına rağmen, tercih ettiğiniz hizmet verenin hizmet uzmanlığını, kabiliyetini veya yapacağı işin kalitesini garanti etmemektedir.

 

Biuzman.com olarak sitemize üye hizmet verenlerin sunacakları hizmetlerin bizim tarafımızdan size taahhüt edilmediğini, hizmet almak amacıyla hizmet verenler ile kurmuş olduğunuz hukuksal ilişkilerde, Biuzman.com’un size karşı yerine getirmek zorunda olduğu fiilleri olmadığını ve/veya herhangi bir fiili yerine getirmeyi taahhüt etmediğimizi öncelikle bildiririz.

 

Biuzman.com, hizmet verenler tarafından sunulan indirimlerden veya fırsatlardan sizi haberdar edebilir. Bu tür indirimler veya fırsatlar sadece hizmet verenler tarafından sağlanmakta ve Biuzman.com hizmet verenlerce sunulabilecek fiyat ve indirimler hakkında garanti veya güvence vermemektedir.

 

Hizmet verenlerin Biuzman.com web sayfası aracılığıyla verdikleri fiyat teklifleri sözleşme bağlayıcı teklifler değildir, bu bildirimler sadece icaba davet hükmünde olup Biuzman.com web sayfası tarafından İleri sürülmüş bir icap olarak kabul edilemez.

 

Biuzman.com herhangi bir hizmet vereni desteklemez, tavsiye etmez, hizmet verenin performansında veya bitirilen işte veya işin kalitesine garanti veya güvence vermez. Hizmet veren ile doğrudan kontak kurmak veya anlaşma sağlamak tamamen size bağlıdır. Biuzman.com hiçbir surette hizmet veren ile hizmet alan arasında  yapılan sözleşmeye taraf olmaz veya taraf edilemez.

 

Biuzman.com sizin tarafınızdan talep edilen ve/veya satın alınan herhangi bir hizmeti kendisi yapmaz ve sorumluluğu kabul etmez. Haklarınız hizmet veren ile yaptığınız sözleşme koşullarına ve bu koşulların yerel kanunları çerçevesinde saklıdır.

 

Herhangi bir hizmet veren ile aranızda çıkabilecek bir anlaşmazlıkta, bu anlaşmazlığı hizmet veren ile doğrudan görüşmek zorundasınız.

 

Sizin hizmet verenler ile yaptığınız görüşme veya anlaşmalarda ve bunların sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda;

 

Meydana gelen her türlü hasar veya talepten ( dolaylı veya tesadüfî zararlarda dâhil olmak üzere), şüpheli veya şüphesiz, bilinen veya bilinmeyen, açık veya gizli olarak ortaya çıkan her türlü hasar veya talepten ( dolaylı veya tesadüfî zararlarda dâhil olmak üzere), Biuzman.com’u, ofis çalışanlarımızı, iştiraklerimizi, acentelerimizi ve buna ek olarak diğer kişi, firma ve varlıkları (bizim iş ortaklarımız dahil olmak üzere, Biuzman.com tarafından istihdam edilen imalatçı veya tedarikçilerimizi) muaf tuttuğunuzu kabul edersiniz.

 

3. SINIRLI HİZMET GARANTİSİ VE ÇÖZÜM SÜRECİ

 

Bizim böyle bir zorunluluğumuz olmamasına rağmen, burada belirtilen koşullar altında ve istenilen prosedürlerin tamamlanması üzerine, biz sizin isteğiniz üzerine siz ve hizmet veren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde sınırlı bir destek sağlayabiliriz. Sorunlarınızı Biuzman.com çözüm süreci içerisinde çözmek için kendi katılımınız ve iyi niyetli bir çaba göstermeniz gerekmektedir.

 

Eğer Biuzman.com sizin çözüm süreci içerisinde kendi katılımınızın olmadığını ve iyi niyetli bir çaba göstermediğinizi saptar ise, kendi takdirine bağlı olarak çözüm sürecine son verebilir.

 

4. BİZE SAĞLADIĞINIZ BİLGİLER

 

Biuzman.com hizmetlerini kullanmak üzere sizden; size, talep etmiş olduğunuz ve/veya satın almış olduğunuz hizmete ilişkin bilgiler istenecek ve bu bilgileriniz web sayfamızda depolanacaktır. Bu bilgilerin bazıları kendi web sayfamız üzerinden size veya diğer kişilere yanıt vermek için kullanılabileceği gibi işinizle bağlantılı hizmet verenlere veya yine işinizle ilgili bizim bağlantılı olduğumuz kişilere gönderilecektir.

 

Bu bilgileri bize sağlayarak veya hizmet talebi göndererek veya hizmet verenler tarafından ilan edilmiş işleri satın alarak; bizim ve hizmet verenlerin sitemizdeki hizmetlerini sağlamak, sizin hesabınıza hizmet vermek, hesabınızla ilgili hususları görmek veya sizin hizmet talebinizle ilişkili diğer amaçlar için veya firmamızın pazarlama amaçlı e-postaları da dahil olmak üzere sizinle telefon, faks, posta ve e-posta veya diğer makul araçlarla sağladığınız herhangi bir kontak bilgisi üzerinden açıkça irtibata geçebileceğimizi ve bilgilerinizin bu amaçlar dahilinde kullanılabileceğini koşulsuz kabul etmiş olursunuz.

 

Bilgilerinizin bizim tarafımızdan kullanımı için lütfen gizlilik bildirimimize bakınız. Hizmet talebi gönderdiğinizde ve/veya hizmet verenler tarafından ilan edilmiş işleri satın aldığınızda, Biuzman.com ve ortakları ile ticari ilişkiler içine girdiğinizi kabul edersiniz. Böylece Biuzman.com ve/veya ortakları tarafından sizinle irtibat kurulabileceğini kabul etmiş olursunuz. Sağladığınız bütün bilgilerin doğru, güncel ve gerçek olduklarının sizin tarafınızdan garanti edildiğini beyan edersiniz. Eğer sağladığınız herhangi bir bilgi yanlış, güncel olmayan veya eksik ise veya Biuzman.com'un bu bilgilerin, yanıltıcı, yanlış, güncel olmayan veya eksik olduğundan şüphelenmek için nedenleri var ise, Biuzman.com sizin güncel veya gelecekteki Biuzman.com hizmetlerinden yararlanmanıza engel olma hakkına sahiptir. Bilginiz dahilinde veya dahilinde olmadan herhangi bir şekilde Biuzman.com hizmetlerine sizin şifrenizle yapılan girişlerden tamamen siz sorumlusunuzdur.

 

5. ARAMA KAYITLARI

 

Siz ve Biuzman.com arasında yapılan herhangi bir telefon görüşmesinin kayıt altına alınabileceğini kabul eder ve onaylarsınız.

 

6. BİUZMAN.COM HİZMETLERİNİN KULLANIMI

 

Biuzman.com hizmetlerini reklam amaçlı kullanmayacağınızı, sadece kişisel amaçlı kullanacağınızı kabul eder ve onaylarsınız.

 

Biuzman.com web sitesini ve/veya üye hizmet verenleri, Biuzman.com'u dışarıda bırakacak şekilde yeniden teklif almak, Biuzman.com hizmetleri ile rekabete sokmak, hizmet verenleri taciz etmek amacıyla veya kullanıcı sözleşmesi şartları dışında herhangi bir hizmet isteği için kullanamazsınız.

 

Biuzman.com'un web sitesinde yayınlamış hizmet veren profilleri, tarama bilgileri ve değerlendirmeler/puanlama ve yorumlar ( sizin tarafınızdan konulan herhangi bir değerlendirme/puanlama ve yorumlar veya diğer içeriklerde dahil olmak üzere) gibi herhangi bir bilgi ve içeriğin sadece ve sadece Biuzman.com'un mülkiyetinde olduğunu ve sizin bunları kopyalama, yayınlama veya sizin hizmet alışverişinizle ilgisi dışında kullanmayacağınızı kabul etmiş olursunuz.

 

Yukarıda belirtilen herhangi bir yükümün ihlal edilmesiyle doğacak zararlarının yükümlülüğünü ve sizin ihlalinizden kaynaklanarak üçüncü bir tarafın Biuzman.com'a karşı olabilecek iddialarını ve bu iddialardan doğacak olan Biuzman.com'un zararını tazmin edeceğinizi ve tamamen Biuzman.com'a karşı sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

 

Türkiye Cumhuriyeti vergi sistemi ve uygulamalarına göre kullanıcıların, Biuzman.com'da gerçekleştirdikleri işlemler sonucunda vergi yükümlülükleri doğabilir. Bu ve buna benzer durumlarda Biuzman.com, onun yan kuruluşları, çalışanları, ortakları, acenteleri, memurları ve diğer ortakları sorumlu tutulamaz. Doğabilecek tüm vergisel yükümlülükler, kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak kullanıcılarımızın mali müşavirler gibi uzman kişilerden görüş alarak değerlendirme yapmalarını önermekteyiz.

 

Biuzman.com web sayfasına giriş ve hizmet erişiminin iptal hakkını saklı tutar. Biuzman.com hizmetlerinin veya sistemlerinin kişisel olmayan kullanımı veya üyeliğin başka bir kişi veya kuruma devredilmesi veya satılması da dahil herhangi bir şekilde uygunsuz kullanımı veya kullanmaya teşebbüs edilmesi veya Biuzman.com'un bundan şüphelenmesi veya saptaması, bununla sınırlı olmamakla birlikte, web sayfasını çökertme, sızma, dolandırma, reklam yapma, yayını bozma, istenmeyen e-posta yollamak gibi faaliyetlerde bulunulması durumda Biuzman.com derhal size haber vermeksizin erişiminizi sonlandırma ve size haber vermeksizin yasal yollara başvurmaya veya bununla sınırlı olmamakla birlikte meydana gelebilecek gelir kaybı, onarım, yasal ücretler, maliyet ve giderleri karşılamak için ihtiyati tedbir kararı alması veya mahkeme yoluna giderek muamele işlemlerine başlama veya diğer adli yollara başvurma hakkına sahiptir.

 

İsim, telefon numarası, adres veya e-posta adresi dahil olmak üzere bilerek girilen yanlış bilgiler, Biuzman.com'a, hizmet verenlere ve müşterilerin gizlilik haklarına saldırıyla birlikte, zaman kaybı, verilen yanlış bilgiye karşılık vermek için harcanan gider ve çaba ile birlikte ortaya çıkabilecek büyük gider ve zararlar ciddi tazminat yükümlülükleri doğurabilir. Ayrıca kasıtlı ve yanlış bilgilendirmelerinizden dolayı herhangi bir menfaati, site yönetimi, hizmet verenler veya üçüncü kişiler aleyhine olarak kendi lehinize elde etmeniz, dolandırıcılık sonucunu oluşturacaktır.

 

Ayrıca, site içinde hukuka aykırılık teşkil edecek tüm davranışlarınız yasal yollardan yapılacak başvurular ile takip edilecektir. Üyelik profiline, hizmet talebine ve/veya hizmet verenler tarafından ilan edilmiş işin satın alınmasından sonra istenen bilgi alanlarına başka birisinin ismi, e-posta adresi, mevcut adresi, telefon numarası veya sahte veya uydurulmuş isim, adres, e-posta veya telefon numarası gibi bilerek konulan yanlış bilgiler yüzünden doğabilecek bütün zararları ödemekten sorumlu olduğunuzu, Biuzman.com'a, bu durumdan etkilenen tüm site üyelerine ve mağdur olmuş tüm kişi veya kişilere vermiş olduğunuz zararlardan ayrı ayrı sorumlu tutulacağınızı kabul edersiniz.

 

Site üyeliği ve site kullanımına yarayan bilgilerin tarafınızca yanlış kullanılmaması sizin esas sorumluluğunuzdur.

 

Bu yükümlülüğünüze aykırı hareket etmeniz halinde :

 

(1) her girilen yanlış bilgi başına Biuzman.com'a, bu sorundan kaynaklı olarak etkilenmiş her bir üye ve sizin girdiğiniz hatalı, yanlış, uygunsuz bilgiden dolayı mağdur olmuş kişi veya kişilere ( örnek olarak gerçek e-posta veya telefon numarası sahip veya sahiplerine vs.) en az 10.000 TL ve bunun yanında ortaya çıkabilecek avukat masrafları ve bunlara ilişkin ortaya çıkabilecek dolaylı masrafların toplamı veya

 

(2) kasıtlı, yanıltıcı, zararlı, sahte işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek gerçek zararlar, doğrudan veya takiben ceza gerektiren adli ve para cezalarının toplamı ile birlikte yasal para cezaları, maliyetleri ve bunlara ilişkin ortaya çıkacak dolaylı masrafların toplandığında hangi miktar daha yüksek ise o miktarı ödemek ile yükümlü olduğunuzu garanti edersiniz.

 

7. WEB SAYFASINDA MEVCUT BULUNAN VE KULLANICILAR TARAFINDAN OLUŞTURULAN  BİLGİ, BELGE, DÖKÜMAN VE BENZERİ İÇERİKLER

 

Biuzman.com kullanıcıları, bir başkasına ait olan ve tescil, patent, telif vb. haklar ile korunan, kedilerine ait olmayan veya ticari amaç taşıyan hiçbir eser, resim, fotoğraf, video, bilgi, belge vb. içeriği  sitede yayınlayamazlar ve/veya paylaşamazlar. Yayınlamaları ve/veya paylaşmaları durumunda bütün tescil, patent, telif vb. hakların kendilerine ait olduğunu, yayınlanan içeriğin ticari amaç taşımadığını beyan ve kabul etmiş olurlar. Aksi durumlarda doğabilecek bütün uyuşmazlık ve zararlardan kullanıcının kendisi sorumludur. Biuzman.com, kullanıcıların siteye yüklediği içerik ve eserlerin telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamayacağı gibi bu tür durumları kontrol etme sorumluluğu da yoktur.

 

Biuzman.com sunucusundan sağlanan ve onaylanmış, sıkça sorulan sorular, içindekiler, veri sayfaları, basın bültenleri bilgisel araçlar vb. dökümanlar;

 

(1) Ticari olmayan ve sadece kişisel kullanım içindir. Kopyalanamaz, dokümanlarda herhangi bir değişiklik yapılamaz, herhangi bir ağ'a bağlı bilgisayara veya mobil cihazlara aktarılamaz ve medyada yayınlanamaz.

 

(2) Eğitim kurumları (özellikle üniversiteler ve liseler) sadece sınıflarda gösterilmek koşuluyla belgeleri kopyalayabilir ve çoğaltabilir. Sınıf dışında belgelerin kullanılması için Biuzman.com'dan izin alınması gerekmektedir. Başka herhangi bir amaç için kullanılması ağır hukuksal yükümlülükler doğurabilir. Yukarıda belirtilen belgeler, Biuzman.com web sayfasının tasarım veya düzenini veya herhangi bir Biuzman.com çalışanı, sahibi, lisans sahibini veya denetim yerini içermez.

 

Biuzman.com web sayfasının bütün unsurları; ticari takdim, ticari marka, haksız rekabet ve diğer yasalar tarafından korunmaktadır ve tamamen yada kısmen de olsa kopyalanamaz veya taklit edilemez. Biuzman.com'un web sayfasında bulunan hiçbir logo, grafik, ses veya görüntü Biuzman.com tarafından açıkça izin verilmediği surece kesinlikle kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

 

BİUZMAN.COM VE/VEYA ONUN İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ HERHANGİ BİR AMAÇ SONUCUNDA YER ALAN İLGİLİ YAYINLANMIŞ GRAFİK VE BİLGİ İÇEREN BELGELERİN UYGUNLUGU İÇİN HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. BU TÜR BELGE VE GRAFİKLER HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEDEN OLDUĞU GİBİ TEMİN EDİLMİŞTİR.

 

BİUZMAN.COM VE/VEYA ONUN İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ KALİTE ŞARTLARI, BELİRLİ UYGUNLUK AMAÇLARI VE ÜNVAN DAHİL OLMAK ÜZERE BU BİLGİLER KARŞILIĞINDAKİ BÜTÜN GARANTİ VE KOŞULLARI REDDETMEKTEDİR. BELGELER VE İLGİLİ GRAFİKLER BİUZMAN.COM WEB SAYFASINDA YAYIMLANAN BELGELER VE GRAFİKLER TEKNİK YANLIŞLIKLAR VEYA YAZIM HATALARI İÇEREBİLİR. BURADAKİ BİLGİLER DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞTİRİLİR VE EKLENİR. BİUZMAN.COM VE/VEYA UZMANLAR/USTALAR HİZMETLERDE VE/VEYA BURDA TANITILMIŞ PROGRAMLARDA DEGİŞİM VEYA İYİLEŞTİRME YAPABİLİR.

 

DİĞER WEB SAYFASI BAĞLANTILARI.

 

Biuzman.com web sayfasında bulunan bağlantı kanalları, sizin Biuzman.com web sayfasından çıkmanıza izin verecektir. Bağlantı sayfaları Biuzman.com'un kontrolü altında değildir ve Biuzman.com bağlantı yapılan sitenin içeriğinden, işlevselliğinden veya bağlantı kurulan yerdeki diğer bağlantıdan veya bağlantılı sayfadaki herhangi bir ücretlendirmeden veya güncellemeden sorumlu değildir. Biuzman.com bağlantılı sayfadan yapılan web yayınından veya herhangi bir formatta alınan iletişimden sorumlu değildir. Biuzman.com bu bağlantıyı size sadece kolaylık olsun diye sağlamakta ve dahil olan herhangi bir bağlantının Biuzman.com tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir.

 

HİZMET VEREN PROFİLLERİ

 

Biuzman.com sisteme kayıtlı olan hizmet verenlere kendi profillerini ve şirket faaliyetlerini Biuzman.com web sayfası üzerinden yaratma imkânı verir. Biuzman.com yaratılan bu profil veya şirket faaliyetlerinde yer alan bilgi veya tasarımlar hizmet veren tarafından sunulduğu için bu bilgi veya tasarımların doğruluğunu veya gözden geçirilme işlemini yapmaz. Bu sebepten dolayı hizmet veren tarafından sayfaya konulan herhangi bir bilgiye garanti vermez ve bu bilgiler için herhangi bir sorumluluğu olmadığını varsayar.

 

Yukarıda belirtilen işlemlerin zaman değişimi sadece Biuzman.com'un ihtiyatındadır. Biuzman.com makul ticari metotlar uygulayarak bu konuları kontrol ettiğine inanır ama hizmet verenler üyelikleri suresince veya daha sonra ortaya çıkabilecek üyelerin uygun ruhsata ve/veya belgeye sahip olup olmadıklarına garanti veya beyan etmez. Günümüzde koşullar günlük olarak değiştiği için, Biuzman.com müşterilerine bu konulara ilişkin kontrollerin özellikle gelecekteki tarihlerde kendileri tarafından yapmasını tavsiye eder. Biuzman.com, hizmet verenler ile ilgili bilgileri kontrol ederken devletten, il temsilciliklerinden veya diğer acente veya üçüncü şahıs kaynaklarından alınan bilgilerin doğruluğu, hatasız olduğunu veya güncel olduğunun garantisini vermez veya vekil olmaz. Birçok acente güncellemelerini periyodik dönemlerde veya zamanlarda yapar ve acenteler veya üçüncü şahıs kaynaklarından sağlanan bilgiler gerçek zamanlı olmadığı için güncel değildir.

 

NOT: Biuzman.com'un hizmet verenlerin profillerini güncellemek gibi bir sorumluluğu yoktur. Görüştüğünüz hizmet veren ile sözleşme ve/veya anlaşma yapmadan veya hizmet veren tarafından ilan edilmiş işi satın almadan önce, hizmet verene ait görmüş olduğunuz profil bilgilerinin güncelliğini doğrulamanızı tavsiye ederiz.

 

8. BİUZMAN.COM'DAKİ DEGERLENDİRMELER ve DERECELENDİRMELER

 

Hizmet verenler, müşterilerin hizmet taleplerini karşıladıklarında ve/veya web sitesinde ilan ederek satışını gerçekleştirdikleri işleri tamamlayıp teslim ettiklerinde; müşteriler, hizmet veren ve tamamlanan iş hakkında yorumda bulunabilir ve değerlendirme yapabilirler.

 

Biuzman.com, web sayfasında yapılacak olan herhangi bir yorum, puanlama veya değerlendirmeden yükümlü olmamak ile beraber, eğer yapılan yorumlar aşağıdaki unsurları içeriyor ise, Biuzman.com yorumları, puanlamaları veya değerlendirmeleri yayınlamama veya kaldırma hakkına sahiptir.

 

a. Saldırgan, zararlı ve/veya küfürlü dil kullanımı, bir sınırlama olmaksızın: küfür, saygısızlık, taciz, müstehcenlik, argo, kaba konuşma ve nefret söylemi (ırkçı/ayrımcı konumsalar vs.)
b. Yasadışı faaliyetleri yönlendirici söylemler
c. Firmanın hizmet ve ürünlerini kapsamayan veya bir değeri olmayan yorumlar
d. Web sayfasının standartlarını ihlal edecek dil kullanımı
e. Farklı bir hizmet veren ile ilgili yorumlar
f.  Talep edilen hizmet ile ilgili olmayan iş istekleri
g. Yalan veya yalan olabileceği düşünülen beyanlar
h. Biuzman.com'u küçük düşürecek veya firmanın itibarini zedeleyecek yorumlar

 

Bununla birlikte, yorum yapan kişiler Biuzman.com'a hizmet veren ile iş talebi ve/veya satın alınan iş hakkında temas kurma izni vermek zorundadır. Eğer tüketici ve hizmet veren arasında bir tartışma olursa, sorun çözülene kadar sunulan değerlendirme puanı sayfada yayınlanmaz.

 

Değerlendirmeler ve Derecelendirmeler Biuzman.com tarafından desteklenmez.

 

Hizmet veren profiline ve/veya iş ilanlarına yapılan yorumlar, değerlendirmeler veya puanlamalar tüketicilerin kendi düşünce ve kanaatlerini yansıtmaktadır ve Biuzman.com'un kendi beyanı veya kanaati değildir. Biuzman.com yapılan yorum, değerlendirme veya puanlama ile ilgili alakası veya kendi beyanı olduğunu reddeder.

 

Biuzman.com'da yapılan yorumlar: Biuzman.com'un akrabalarının, ortak firmalarının, yan kuruluşlarının veya çalışanlarının, memurlarının, direktörlerinin veya hissedarlarının görüşlerini yansıtmaz.

 

Biuzman.com, Biuzman.com web sayfasının herhangi bir şekilde kullanılmasından veya sayfaya konulacak herhangi bir yorumdan kaynaklanarak istenilecek herhangi bir zarara, kayba veya talebe karşılık herhangi bir sorumluluk veya mesuliyet kabul etmez.

 

9. TAZMİNAT

 

Sizin Biuzman.com hizmet kullanımından veya Biuzman.com web sayfasına yaptığınız bağlantınızdan veya Biuzman.com şart, sözleşme ve koşullarını ihlal etmenizden ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmenizden dolayı üçüncü kişiler tarafından tarafımıza yönlendirilecek tüm tazminat taleplerinin, zararın meydana gelmesine sebebiyet vermeniz halinde tarafınıza rücu edileceğini ve istenebilecek bütün iddia ve taleplerin, avukat masrafları da dahil olmak üzere Biuzman.com'a, onun yan kuruluşlarına, çalışanlarına, ortaklarına, acentelerine, memurlarına ve diğer ortaklarına tazminat olarak ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul edersiniz.

 

10. GENEL HÜKÜMLER

 

Siz, Biuzman.com hizmetlerinin size, olduğu gibi yöntemi ile herhangi bir garanti verilmeden sunulduğunu ve sizin Biuzman.com hizmetlerini veya Biuzman.com web sayfasını kullanmanızdan dolayı sizin veya üçüncü kişilerin açacağı herhangi bir dava, tazminat veya talepten sorumlu olduğunuzu ve Biuzman.com hizmetlerini veya Biuzman.com web sayfasını kullanmayı dilediğiniz zaman bırakma isteğinin tamamen sizin iradeniz dahilinde olgunu onaylar ve kabul edersiniz.

 

Biuzman.com, teknik aksaklıklardan dolayı sitede meydana gelebilecek hatalardan ve bu hatalardan doğabilecek zarar, kayıp veya talebe karşılık herhangi bir sorumluluk veya mesuliyet kabul etmez.

 

BURADA AÇIKÇA BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, ORTALAMA KALİTE GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İMA EDİLEBİLECEK GARANTİ TALEP VEYA TALEPLERİNİ BİUZMAN.COM KESİNLİKLE REDDEDER VE BU ANLAŞMA VEYA HERHANGİ BİR SEBEP DIŞINDA MEYDANA GELEBİLECEK, DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, KAZARİ, SONUÇSAL (KAR KAYBI DAHİL), ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA CEZA GEREKTİREN ZARARLARDAN ( BİUZMAN.COM BU GİBİ CEZALARIN OLABİLME İHTİMALİNİ UYARDIĞI HALDE) BİUZMAN.COM'UN HERHANGİ BİR SORUMLULUK SAHİBİ OLMUYACAĞI SİZİN TARAFINIZDAN KABUL EDİLİR.

 

Şartlar ve koşullar Biuzman.com'un varisleri, ruhsat sahipleri ve atananların yaranına yürürlüğe girecektir. Eğer bu şartlar ve koşulların hükmü herhangi sebepten dolayı yetkili herhangi bir mahkeme tarafından hukuksuz, geçersiz veya uygulanamaz görüldüğü taktirde, bu hükmü koruyarak, hükmün uygulanabilir hale getirilebilme çalışmaları yapılır. Alternatif olarak, eğer uygulanabilir hale getirilme olma ihtimali yok ise, bu hüküm dışında kalan şartların yasallığı ve uygulanabilirliği geçerliliğini koruyacaktır.

BİZİ TAKİP EDİN