Kullanıcı Sözleşmesi

Son Güncelleme : 27.03.2016

 

Bu Sözleşme, Biuzman Web Sitesi'ndeki Hizmet'lerden ve Biuzman hizmetlerinden faydalanabilmeniz ve Biuzman Havuz Sistemini'ni kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Lütfen Web Sitesi'ni kullanmadan önce aşağıda açıkça belirtilen şartları, kuralları ve yasal sorumlulukların yer aldığı Kullanıcı Sözleşmesi’ni dikkatlice okuyunuz.

 

Herhangi bir internat erişim kanalı, internet erişim aracı ve/veya internet erişim yazılımı ile görüntülemekte olduğunuz Biuzman Web Sitesi, her türlü tasarruf yetkisine sahip olan “Uzman İletişim ve Bilişim Teknolojileri” ne aittir. Bu Web Sitesi'ne Üye olmakla ve/veya kullanmakla Web Sitesi'nin Kullanım Şartları'nı ve Sözleşme kurallarını kabul etmiş olursunuz.

 

Aşağıda maddeler halinde belirtilen koşulları kabul etmediğiniz takdirde, Web Sitesi'ni kullanmayınız ve kapatınız. Web Sitesi'ne erişim sağlayan ziyaretçiler, Kullanıcı'lar veya Üye'ler işbu şartları, kuralları ve yasal uyarıları kabul etmekle, Web Sitesi üzerinde hali hazırda var olan ve/veya ileride var olabilecek tüm içerikleri, uygulamaları ve her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

 

Biuzman, hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman bu Sözleşme’nin içeriğinde tek taraflı değişiklik yapma yetkisini saklı tutmaktadır. Bu nedenle tüm ziyaretçi,Kullanıcı veya Üye'lerin siteye her girişlerinde Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye ederiz.

 

1 - TARAFLAR

 

1.1. İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Biuzman Kullanıcı Sözleşmesi, Uzman İletişim ve Bilişim Teknolojileri ile Web Sitesi'ne Üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Web Sitesi'ne Üye olması ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Web Sitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 

1.2. Web Sitesi'ne Üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

2 - TANIMLAR

 

İşbu sözleşme metni içerisinde;

 

a) “Biuzman” Uzman İletişim ve Bilişim Teknolojileri'ni,

 

b) “Web Sitesi” Tüm alt alan adları ile birlikte www.biuzman.com internet sitesini,

 

c) “Kullanıcı” Web Sitesi'ne Üye olan ve Web Sitesi'nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişileri,

 

d) “Üye” Web Sitesi’nde kullanıcı adı ve şifre vererek Üye kaydı oluşturan Kullanıcı’yı,

 

e) “Hizmet Alan” Hizmet Veren tarafından Web Sitesi'nde sunulan mal ve/veya Hizmet'leri satın alan Kullanıcı'yı,

 

f) “Hizmet Veren” Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya Hizmet'leri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden ve/veya bir Hizmet Alan tarafından gönderilen Hizmet Talebi’ne cevap olarak Hizmet sağlamak üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, “Hizmet Veren” terimi söz konusu Hizmet Veren adına Hizmet'leri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),

 

g) “Meslek Profili” Bir Hizmet Veren’in Web Sitesi üzerinde Hizmet Alan’a sunabileceği belli bir alışveriş veya Hizmet'in tanıtımını (Hizmet Veren, Kullanıcı'lara mal ve/veya Hizmet'leri satışa arz edebilmek, yeteneklerini ve Hizmet'lerini belirtmek ve Hizmet Alan'lar tarafından yapılan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek için Meslek Profilleri oluştururlar.),

 

h) “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı Hizmet veya iş isteğini,

 

i) “Fiyat Teklifi” Bir Hizmet Veren'in, Hizmet Alan'ın gönderdiği Hizmet Talebi'ne yanıt olarak gönderdiği, Hizmet'leri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

 

j) "Hizmet" Web Sitesi'nde Hizmet Veren tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmetler, içerikler.

 

k) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ve eklerini,

 

l) Hizmet Bedeli (Hizmet Bedeli veya Satış Bedeli) : Hizmet Alan ödeme tutarını.

 

m) Güvenli Hesap Biuzman Havuz Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, Biuzman tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabını.

 

n) “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren tarafından Fiyat Teklifi verilen ve bu Teklifin Hizmet Alan tarafından kabul edildiği bir Hizmet Talebini,

 

o) Biuzman Hizmetleri (Kısaca "Bihizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Biuzman tarafından, Web Sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamalar, ürün, ürünler, hizmetler ve benzeri içerikleri ifade eder.

 

3 - SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

 

3.1. Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden bir Hizmet satın almakla, Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Web Sitesi’ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder.

 

3.2. Biuzman işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Biuzman, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım Şartları'nı aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Kullanıcı'larına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

 

4 - KULLANICI VE ÜYE OLMA

 

4.1. Kullanıcı'nın Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Üye'lik, Web Sitesi'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen Kullanıcı'nın, Web Sitesi'ne Üye olmak için gerekli bilgilerini vermesi ve kayıt ol düğmesine basması ile tamamlanır. Üye'lik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Sitenin elektronik içeriğinde ve Üye'lik sayfasında bulunan “Kullanıcı Sözleşmesi” bağlantılarını kullanarak işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve yine Üye'lik sayfasında bulunan "Kabul Ediyorum" seçeneğini işaretleyerek Üye'lik işleminizi tamamlamakla tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

4.2. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Biuzman, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

 

4.3. Web Sitesi'ne Üye olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve işbu Sözleşme'nin 5.1.5. - 5.1.6. - 5.1.8. - 5.1.9. - 6.2. - 7.3. - 7.4. - 7.5. maddeleri uyarınca, Biuzman tarafından, geçici veya süresiz olarak Üye'likten uzaklaştırılmış ve/veya yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (onsekiz) yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Sözleşme'nin 5.1.5. - 5.1.6 - 5.1.8 - 5.1.9 - 6.2. - 7.3 - 7.4. - 7.5. maddeleri uyarınca, Biuzman tarafından geçici veya süresiz olarak Üye'likten uzaklaştırılmış ve/veya yasaklanmış olan kişilerin Web Sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Web Sitesi Üye'si olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

4.4. Üye'ler Hizmet satın alabilir, Hizmet Talebi gönderebilir ve Hizmet Veren başvurusu yapmış ve başvuruları onaylanmış olmak koşulu ile Meslek Profili oluşturabilir ve Hizmet verebilirler. Biuzman’ın Kullanıcı’yı Üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile Biuzman Üye’yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcı’nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

 

5 - TARAFLARIN HAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1 - BİUZMAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1.1. Biuzman, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’a ilişkin Hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak, yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, Biuzman Web Sitesi'nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi'nin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve Web Sitesi ve içeriği, “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu sürece” koşulları çerçevesinde verilmektedir. Biuzman, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez. Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Biuzman’dan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

5.1.2. Biuzman, Web Sitesi'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Biuzman, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Biuzman'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri acil olarak yerine getirmek zorundadırlar. Biuzman tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

 

5.1.3. Biuzman, Web Sitesi içeriğinde referans kolaylığı nedeniyle, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine, portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir veya bu linkler, Kullanıcı'ların kendisi tarafından da sağlanmış olabilir. Her iki durumda da Biuzman bu linklerin içeriğine, gizlilik politikaları da dahil hiçbir şart ve koşullarına dair herhangi bir beyanda bulunmamakta, garanti vermemekte ve sorumluluk taşımamaktadır.

 

5.1.4. Biuzman, Web Sitesi'nde yer alan Hizmet'ler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. Ancak Biuzman'ın zorunluluğu olmamasına rağmen Hizmet Veren veya Hizmet Alan tarafından böyle bir talep gelmesi durumunda, burada belirtilen koşullar altında ve istenilen prosedürlerin tamamlanması üzerine, Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde sınırlı bir destek sağlayabilir. Sorunlarınızı Biuzman çözüm süreci içerisinde çözmek için kendi katılımınız ve iyi niyetli bir çaba göstermeniz gerekmektedir. Eğer Biuzman sizin çözüm süreci içerisinde kendi katılımınızın olmadığını ve iyi niyetli bir çaba göstermediğinizi saptar ise, kendi takdirine bağlı olarak çözüm sürecine son verebilir.

 

5.1.5. Hizmet Veren'in Web Sitesi'nde sunduğu Hizmet'ler için kendi kendine ve/veya tanıdığı şahıslara fiyat teklifi vermesi, satış yapması ve/veya buna benzer yöntemlerle Web Sitesi başarı puanı arttırma faaliyetleri Biuzman tarafından sahtecilik olarak değerlendirilir. Sahtecilik yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Hizmetler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Hizmet'leri satışa arz ettiği veya satışa yasaklanan Hizmet'ler için teklif verdiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Web Sitesi'nde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Hizmet Veren'in Üye'liği, Biuzman tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

 

5.1.6. Biuzman, Kullanıcı'ların kendi arasında gerçekleştirdikleri mesajlaşma ve/veya içerik paylaşımlarının, Web Sitesi işleyişi, Web Sitesi genel kuralları, Kullanıcı Sözleşmesi ve genel ahlak kuralları aykırılığını tespit etmek veya Biuzman tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları ve/veya içerikleri engellemek amacıyla  denetleme yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir.Bu  mesajları ve/veya içerikleri oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın Üye'liğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

 

Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;

 

a) Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcı'ya açıkça saldırıcı nitelikte olan;

b) Diğer Kullanıcı'yı taciz eden veya tacizi savunan;

 

c) “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

 

d) Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

 

e) İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

 

f) Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

 

g) Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

 

h) 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

 

i) Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

 

j) Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

 

k) Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

 

l) Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden türden içerikleri kapsar.

 

5.1.7. Web Sitesi'ne Üye olan ve/veya herhangi bir işi Web Sitesi üzerinden üstlenmiş olan Hizmet Veren Kullanıcı'lar Buzman’a bağlı çalışanlar veya firmalar değillerdir. Aynı şekilde uzmanlık gerektiren bir iş için Web Sitesi'ni kullanarak Hizmet Talebi oluşturan, Fiyat Teklifi alan ve/veya Hizmet Veren Kullanıcı'lar trafından ilan edilmiş Hizmet'leri satın alan Kullanıcı'lar ile Biuzman arasında hiçbir bağ aranamaz. Kullanıcı'lar ve Biuzman hukuken bağımsız taraflardır.  Tüm Kullanıcı'lar ihtiyaçları doğrultusunda aldıkları Hizmet'lerden ve bu Hizmet'lerin gerekliliklerini yerine getirmekten kendileri sorumludur. Ayrıca Biuzman kimse adına Hizmet vermemekte, kimse adına Hizmet almamakta ve/veya taşeronluk yapmamaktadır.

 

5.1.8. Kullanıcı'ların, Web Sitesi'ne Üye'lik esnasında belirleyecekleri "Kullanıcı İsmi", "Slogan" ve/veya diğer isimler işbu Sözleşme hükümlerine tabi olup, Kullanıcı'lar, bir başkasına ait olan ve ticari ünvan, marka, tescil, patent, telif vb. haklar ile korunan, kedilerine ait olmayan ve/veya ticari amaç taşıyan isimleri ve sloganları Web Sitesi'nde kullanıcı ismi, slogan vb. şekilde kullanamaz ve hak ihlali yapamaz. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, bütün ticari ünvan, marka, tescil, patent, telif vb. haklarının kendilerine ait olduğunu, ticari amaç taşımadığını beyan ve kabul etmiş olurlar. Aksi durumlarda doğabilecek bütün uyuşmazlık ve zararlardan Kullanıcı'nın kendisi sorumludur. Biuzman, bu hak ihlallerinden sorumlu tutulamayacağı gibi bu tür durumları kontrol etme sorumluluğu da yoktur. Biuzman'ın Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumu tespit etmesi halinde Kullanıc'dan düzeltilmesini talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın Üye'liğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

5.1.9. Biuzman, her türlü marka, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler için Hak Sahipliği Koruma Programı kapsamında bildirim esasına dayalı başvuru alacak ve inceleyecektir. Biuzman, Hak Sahipliği Koruma Programı ile yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı'lara ilişkin Hizmet'lerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar'ın Üye'liklerini askıya alma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

 

5.1.10. Satışa konu Hizmet'lerin ithali, bu sırada doğabilecek vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili tüm sorumluluklar Hizmet Veren'e aittir. Yer sağlayıcı sıfatını haiz Biuzman'ın bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Biuzman hizmet komisyonunu satınalma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmamsı buna engel değildir.

 

5.1.11. Biuzman, Kullanıcılar'ın Web Sitesi'nde sundukları Hizmet'ler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak,  amacıyla kullanabilir.

 

5.2 - HİZMET ALAN'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.2.1. Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Hizmet Talebi sunabilir veya Hizmet Veren'ler tarafından ilan edilmiş Hizmet'leri satın alabilir. Hizmet Alan, Hizmet Talebi sunabilmek veya Hizmet satın alabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Hizmet Alan, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri ve işin detaylarını açıklayıcı bir şekilde) eksiksiz ve açık olarak vermelidir.

 

5.2.2. Biuzman, Tüketici’nin Hizmet Talebi’ni kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. Hizmet Talebi’nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi;

 

(a) yanıltıcı olmayacak;

(b) herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek;

(c) hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek;

(d) onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak;

(e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve

(f) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

 

5.2.3. Hizmet Alan, oluşturdukları Hizmet Talepleri'ne gelen fiyat teklifleri arasından seçim yapmakla veya Hizmet Veren'ler tarafından ilan edilmiş Hizmet'leri satın almakla Hizmet açıklamasını, Hizmet Veren tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini kabul etmiş sayılır.

 

5.2.4. Hizmet Alan, Hizmet alımlarına veya iptallerine ilişkin Biuzman tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Biuzman Çözüm Merkezi tarafından verilen tüm satış, teslimat,iade,iptal kararlarını aynen kabul edeceğini, bu kararlar dolayısıyla uğrayacağı her türlü zarar, ziyan, kayıplardan dolayı tazminat talebinde bulunmayacağını, cezai yönden hiçbir şekilde Biuzman hakkında yasal işlem talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2.5. Hizmet Alan, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Hizmet'lerin bedellerini, Biuzman Havuz Sistemi'ni kullanarak, Biuzman tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki alım-satım işlemi, Hizmet'in Hizmet Veren tarafından teslimi ve Hizmet Alan tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Hizmat Alan belirtilen ödeme kanalı dışında bir yöntemle ya da doğrudan Hizmet Veren'e ödeme yapmayacağını, Web Sitesi dışında Hizmet Veren ile iletişime geçmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Eğer bu şekilde bir iletişim ve ödeme tespit edilirse; Biuzman’ı dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Hizmet Bedeli olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart Biuzman’a, Hizmet Veren ve Hizmet Alan tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir.

 

5.2.6. Hizmet siparişi sonrası, Hizmet Veren siparişi hazırlayabilmek için bir takım bilgilere (sipariş şartları) ihtiyaç duyabilir. Hizmet Alan'ın, Hizmet Bedeli'ni Güvenli Hesap'a ödedikten sonra bu bilgileri satış konusu siparişin takip sayfasından Hizmet Verene göndermesi gerekmektedir.  Hizmet Alan sipariş şartlarını Hizmet Veren'e göndermeden Hizmet Veren siparişi hazırlamaya başlayamaz ve anlaşılmış sipariş teslim süresi Hizmet Alan'ın sipariş şartlarını göndermesinden sonra işlemeye başlar.

 

5.2.7. Hizmet'in, anlaşılmış teslim süresi Hizmet Veren'in Fiyat Teklifinde veya satışa sunduğu Hizmet'in iş ilanında belirlediği süre kadardır. Biuzman bu sürenin sonuna +24 (artı yirmidört) saat ilave edebilir. Hizmet Veren'in, satış konusu Hizmet'e ait  tamamlanma ve teslim bilgilerini ilgili  sipariş sayfasından Hizmet Alan'a göndermesiyle teslimat yapılmış sayılır. Hizmet Veren, ek süreler de dahil Hizmet teslim süresi içerisinde Hizmet'i göndermezse satış süreci otomatik olarak iptal edilir.

 

5.2.8. Hizmet Alan, satın aldığı Hizmet'e ait  tamamlanma ve teslim bilgileri Hizmet Veren tarafından Web Sitesi üzerinden gönderildikten sonra 3 gün içinde Hizmet'i teslim alacağını, Hizmet Veren tarafından kendisine gönderilen Hizmet'i kabul etmemesi halinde belirtilen süre zarfında düzenleme talebinde bulunacağını veya belirtilen süre zarfında Hizmet'in iptal edilip Hizmet Bedeli'nin kendisine iade edilmesi için Biuzman'a işlem talebinde bulunacağını, teslim edilen Hizmet'i kabul etmesi halinde Güvenli Hesap'taki Hizmet Bedeli'nin Biuzman komisyonları düşüldükten sonra Hizmet Veren'in hesabına transfer edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi taktirde Hizmet Bedeli Hizmet Veren'e aktarılacak, bu konuda Hizmet Alan’ın herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır.

 

5.2.9. Hizmet Alan, satın aldığı Hizmet'in herhangi bir nedenle iptal olması veya karşılıklı anlaşılarak iptal edilmesi durumunda Güvenli Hesap'ta tutulan ilgili Hizmet'e ait Hizmet Bedeli'nin, kredi kartı ile ödemeler hariç Hizmet Alan'ın Biuzman bakiyelerine harcanabilir bakiye olarak geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna göre banka havalesi, eft veya Mevcut Bakiye ile yapılan ödemeler Mevcut Bakiye'ye, Alışveriş Bakiyesi ile yapılan ödemeler alışveriş bakiyesine geri gönderilir.

 

5.2.10. Hizmet Alan, Alışveriş Bakiyesi'nin çeşitli promosyon ve kampanyalar nedeniyle Biuzman tarafından yüklenen paraları içerdiğini, biriken paraları çekemeyeceğini, Biuzman Üye'si olduğu sürece Alışveriş Bakiyesi ile sadece Web Sitesi'nden alışveriş yapabileceğini, herhangi bir nedenle Üye'liğinin sonlandırılması veya askıya alınması durumunda bu bakiye üzerinde hak talep edemeyeceğini ve başkasına devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2.11. Hizmet Alan, Web Sitesi'nde Hizmet Veren'ler tarafından sunulan Hizmet'lerin ayıplı, kaçak ve/veya Yasaklı Hizmet'ler olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Hizmet'in tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet'in aslı ile ilgili Biuzman'ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

5.2.12. Hizmet Alan, Web Sitesi üzerinde gerçekleşmekte olan alışveriş sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Hizmet Veren'in Hizmet'i satmaktan ve/veya teslim etmekten vazgeçmesi ve/veya Hizmet'e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Biuzman'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Biuzman Web Sitesi üzerinden satın almaya çalıştığı Hizmet'in veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini Biuzman'dan talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Biuzman hizmet komisyonunu satın alma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmamsı buna engel değildir

 

5.2.13. Hizmet Alan, işbu Sözleşme’de tarif edilen şartların oluşması ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2.8. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi halinde, satın aldığı Hizmet için Güvenli Hesap'a gönderdiği Hizmet Bedeli'nin, KDV dahil Biuzman hizmet komisyonu kesildikten sonra, Hizmet Veren'in Biuzman'a bildirdiği banka hesabına veya Paypal hesabına transfer edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2.14. Hizmet Alan, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde kendisine ait kullanıcı bilgilerini Biuzman'ın Web Sitesi'nde kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2.15. Hizmet Alan, ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta Biuzman'ın taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Hizmet'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Hizmet Veren olacağını; bu taleplerle ilgili Biuzman'ın herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2.16. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile arasındaki satış akdinin tarafı olmayan ve gerek satış ilişkisiyle ve satış konusu Hizmet ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Biuzman'ın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Hizmet Veren ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

 

5.2.17. Biuzman, Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alan'lar, Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Biuzman Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

 

5.2.18. Hizmet Alan, Hizmet Talebi oluşturma esnasında Hizmet Talebi’nin Web Sitesi'nde yer alan Hizmet vitrini bölümünde yayınlanıp yayınlanmayacağını seçme hakkına sahiptir ve bu vitrin Web Sitesine Üye olan, olmayan tüm Kullanıcı'ların görebileceği şekildedir. Hizmet Alan bunu bilerek veye bilmeyerek Hizmet Talebi detaylarında özel bilgi , iletişim adresleri gibi 3. şahısların görmemesi gereken bilgilerin paylaşılmasından dolayı doğabilecek tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu ve bu konuda Biuzman'ı sorumlu tutamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.2.19. Hizmet Alan, kendisinden başkası adına Hizmet Talebi oluşturamaz.

 

5.3 - HİZMET VEREN'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.3.1. Kullanıcı, Hizmet Veren başvurusu yapmış ve başvuruları onaylanmış olmak koşulu ile Hizmet verebilir. Hizmet Veren başvuru formu eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Hizmet Veren olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren’e aittir.

 

5.3.2. Hizmet Veren, Web Sitesi'nde sunduğu Hizmet'lerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Hizmet'lerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.3. Hizmet Veren, Hizmetler'e teklif verilmesine veya verilen teklifi iptal etmeye ilişkin Biuzman tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet iptali, Web Sitesi üzerinden yapılmalıdır ve Web Sitesi dışında yapılamaz. Hizmet iptali halinde, Biuzman herhangi bir Hizmet Veren’e Komisyon iadesi yapmakla yükümlü değildir, fakat kendi inisiyatifiyle yapabilir.

 

5.3.4. Hizmet Veren, Web Sitesi'nde sunduğu bir Hizmet'i, Biuzman tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sabit bir fiyatla Web Sitesi'nde ilan edebilecek, satabilecek ve yine kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Fiyat Teklifi vererek Hizmet Talebi’nde belirtilen Hizmet'i Teklif’te belirttiği fiyat üzerinden yapabilecektir. Hizmet Veren, Hizmet Bedeli'nin Kullanıcı tarafından Güvenli Hesap'a ödenmesi halinde, Kullanıcı'nın Hizmet'i almaya hak kazandığını, Hizmet Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılmış olduğunu, Hizmet'i anlaşılmış gün içerisinde, Web Sitesi'nde belirttiği niteliklere uygun ve ayıpsız olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını ve teslim bilgilerini Web Sitesi üzerinden gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.5. İşbu Sözleşme kapsamında Hizmet Veren, kendi isteği ile Hizmet Alan'a karşı ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, satış sürecini iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca Biuzman da kendi isteği ile hem Hizmet Alan hem de Hizmet Veren'e karşı ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden, satış sürecini iptal etme hakkına sahiptir.

 

5.3.6. Hizmet Veren, Web Sitesi'nde sunduğu Hizmet'lerin, Yasaklı Hizmetler de dahil olmak üzere, işbu Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Web Sitesi'nin belirli yerlerinde belirtilen, Web Sitesi'nin ve Web Sitesi'nde sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve Üye'liğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.7. Hizmet'e ilişkin her türlü değişiklik veya tadilat Hizmet Alan ile birlikte ve Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi'nde bildirilmeden tadilat yapıldığı Biuzman tarafından tespit edilirse Biuzman tarafından sözleşmenin haklı sebeple feshi sebebi doğmuş kabul edilir ve yapılan tadilatın 3 katı kadar cezai şart Hizmet Veren tarafından Biuzman’a ödenir.

 

5.3.8. Hizmet Veren, Web Sitesi'nde sunduğu Hizmet'lerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından piyasaya sürüldüğünü, Biuzman'ın hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

 

5.3.9. Hizmet Veren, Web Sitesi'nde sunduğu Hizmetler'in Yasaklı Hizmetler'den olmadığını; Hizmet'lerin satılmasının ve/veya dağıtılmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmadığını, aksi durumda doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.10. Hizmet Veren, Hizmet satışlarına veya iptallerine ilişkin Biuzman tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Biuzman Çözüm Merkezi tarafından verilen tüm satış, teslimat,iade,iptal kararlarını aynen kabul edeceğini, bu kararlar dolayısıyla uğrayacağı her türlü zarar, ziyan, kayıplardan dolayı tazminat talebinde bulunmayacağını, cezai yönden hiçbir şekilde Biuzman hakkında yasal işlem talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.11. Hizmet Alan, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Hizmet'lerin bedellerini, Biuzman Havuz Sistemi'ni kullanarak, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki alım-satım işlemi, Hizmet'in Hizmet Veren tarafından teslimi ve Hizmet Alan tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere Biuzman tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a yapacaktır. Hizmat Veren belirtilen ödeme kanalı dışında bir yöntemle ya da doğrudan Hizmet Alan'dan ödeme almayacağını, Web Sitesi dışında Hizmet Alan ile iletişime geçmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Eğer bu şekilde bir iletişim ve ödeme tespit edilirse; Biuzman’ı dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Hizmet Bedeli olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart Biuzman’a, Hizmet Veren ve Hizmet Alan tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir.

 

5.3.12. Hizmet Veren, Hizmet Alan'ın kendisine gönderilen Hizmet'i kabul etmemesi halinde belirtilen süre zarfında düzenleme talebinde bulunabileceğini veya belirtilen süre zarfında Hizmet'in iptal edilip Hizmet Bedeli'nin kendisine iade edilmesi için Biuzman'a işlem talebinde bulunabileceğini, teslim edilen Hizmet'i kabul etmesi halinde Güvenli Hesap'taki Hizmet Bedeli'nin Biuzman komisyonları düşüldükten sonra Hizmet Veren'in hesabına transfer edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.13. Hizmet Veren, Hizmet Alan'ın satın aldığı Hizmet için Güvenli Hesap'a gönderdiği Hizmet Bedeli'nin KDV dahil Biuzman hizmet komisyonu kesildikten ve Hizmet Alan'ın işbu Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra Biuzman'a bildirdiği kendi banka hesabına veya Paypal hesabına transfer edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Biuzman hizmet komisyonunu satın alma işleminin yapıldığı anda tahsil edecektir. İşlemin tamamlanmamsı buna engel değildir.

 

5.3.14. Hizmet Veren, Web Sitesi üzerinde gerçekleşmekte olan alışveriş sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Hizmet Alan'in Hizmet'i almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Biuzman'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Biuzman Web Sitesi üzerinden satmaya çalıştığı Hizmet'in veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Hizmet Alan'ın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini Biuzman'dan talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

5.3.15. Hizmet Veren, Hizmet Alan'ı yanıltmaktan yasaklı olduğunu, Web Sitesi'nde sunduğu Hizmet'lerle ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Biuzman'ın bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.16. Hizmet Veren Biuzman’a isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Hizmet Alan'lara ve Hizmet Alan'larnın seçtiği kişilere iletme ve/veya paylaşma konusunda yetki vermektedir. Biuzman'ın Hizmet Veren'in bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple Biuzman’ın gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

 

5.3.17. Hizmet Veren, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı nedeniyle Biuzman'ı herhangi bir zarara uğratması durumunda, Biuzman'ın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Biuzman'ın herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.18. Hizmet Veren, sunduğu Hizmet'ler ile ilgili olarak satış aşamasında, satış sonrasında ve/veya kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Hizmet Alan'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Hizmet Alan ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Biuzman'ın, Hizmet Alan ve hak sahipleri tarafından aleyhine gelecek tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Hizmet Veren'e rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

 

5.3.19. Hizmet Alan'ın satın aldığı Hizmet için tüm sorumluluk Hizmet Veren’indir ve Biuzman’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet Veren, Hizmet Alan'a verdiği her türlü Hizmet'te, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder. Hizmet Veren, Hizmet Alan ile olan randevularda ve Hizmet Alan sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.

 

5.3.20. Hizmet Veren, Web Sitesi'nde sunduğu Hizmet'ler için kendi kendine ve/veya tanıdığı şahıslara fiyat teklifi vermesi, satış yapması ve/veya buna benzer yöntemlerle Web Sitesi'nde kendi başarı puanını arttırma faaliyetleri içerisine girmesi, alınan Hizmet Talebini üçüncü bir şahısa devretmesi veya devretmeye niyet etmesi, bu şekilde aracılık yapması ve komisyon ücreti alması veya almaya niyet etmesi bu Sözleşme’nın ihlali sayılır. Bu şekilde bir ihlal tespit edildiğinde Hizmet Veren ilgili Hizmet Bedeli'nin 3 katı kadar cezai şartı Biuzman’a ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

 

5.3.21. Hizmet Veren, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Hizmet Alan'a karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Hizmet Alan ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Biuzman'ın her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.22. Web Sitesi sadece Hizmet Veren'leri ve Hizmet Alan'ları bir araya getirmek amacıyla kurmuştur. Biuzman ile Hizmet Veren arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

5.4 - TÜM KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.4.1. Kullanıcı, Üye'lik prosedürlerini yerine getirirken, Web Sitesi'nde Hizmet Verenler tarafından sunulan Hizmet'lerden faydalanırken ve Web Sitesi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Web Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4.2. Kullanıcı, Gizlilik Koşulları'nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcı'lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Biuzman'ın kendisine ait gizli,özel ve/veya ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Biuzman'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4.3. Kullanıcı'lar, Web Sitesi'nin imkanlarından faydalanabilmek için gerekli olan kullanıcı adı, şifre vb. sisteme erişim araçlarının güvenliğinin sağlanması, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması hususlarından ve bilgisi dahilinde veya dahilinde olmadan herhangi bir şekilde Biuzman'a şifresi ile yapılan girişlerden tamamen kendileri sorumludur. Bu sebeplerle Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Biuzman'ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

5.4.4. Kullanıcı'lar, Web Sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Biuzman, Kullanıcı'lar tarafından Biuzman'a iletilen veya Web Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

 

5.4.5.Kullanıcı'lar, Biuzman'ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

 

5.4.6. Kullanıcı'lar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Web Sitesi'nde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Biuzman ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Web Sitesi'nde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Biuzman ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Biuzman, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.4.7. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Web Sitesi'nde sağlanan Hizmet'lerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Biuzman, onun yan kuruluşları, çalışanları, ortakları, acenteleri, memurları ve diğer ortakları sorumlu tutulamaz. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Biuzman, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan Hizmet'lerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

5.4.8. Kullanıcı'lar, Web Sitesi'nde sunulan Hizmetler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Biuzman Havuz Hesabı Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

 

5.4.9. Kullanıcı, Biuzman'ın Web Sitesi üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanması halinde, kullanıcı bilgilerinin kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılacağını ve bu sebeple Biuzman'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4.10. Kullanıcı'lar Web Sitesi üzerinde yer alan kendi veya bir başkasına ait Üye'likler arasında para transferi sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Web Sitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Biuzman'ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4.11. Biuzman, Kullanıcı'larına kendi istekleri doğrultusunda, Biuzman tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcı'lar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının Web Sitesi'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Biuzman tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı'lar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

 

6 - YASAKLI HİZMETLERİ

 

6.1. Bazı Hizmet'lerin Web Sitesi'nde fiyat teklifi ile sunulması veya satışa arz edilmesi Biuzman tarafından yasaklanmıştır. Bu Hizmet'ler işbu Sözleşmenin bu hükmünde Yasaklı Hizmetler listesi olarak belirtilmiştir. Yasaklı Hizmetler, sadece Yasaklı Hizmetler listesi ile sınırlı olmayıp, Mevzuattan veya Biuzman Politikaları gereği yasaklanan Hizmet'leri ve bu Hizmet'lere ilişkin kuralları da kapsamaktadır.

 

Yasaklı Hizmetler listesi;

 

a) Alım ve satımı devlet iznine tabi olan Hizmetler

b) Alkollü içecekler

c) Ateşli silahlar ve bıçaklar

d) Askeri teçhizat

e) Canlı hayvan

f) Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış Hizmetler

g) Dinleme cihazları

h) Hisse senedi, tahvil, bono

i) İnsan organları

j) Kaçak ve ithalatı yasak Hizmetler

k) Kopya ve bandrolsüz Hizmetler

l) Kültür ve tabiat varlıkları

m) Maymuncuk ve kilit açıcılar

n) Promosyon Hizmetleri

o) Pornografik içerikli malzemeler

p) Radar dedektörleri, radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler.

r) Sağlık beyanlı ürünleri

s) Reçeteli ilaçlar, numaralı gözlük çerçevesi ve camları, lensler, endikasyon bilgisi içeren Hizmetler

t) Resmi kıyafetler ve üniformalar

u) Sahte veya Replika Hizmetler

v) Şans oyunları biletleri

y) Telsiz ve komünikasyon cihazları

z) Toplu elektronik posta adresi listeleri

aa) TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

bb) Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

cc) Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar

dd) Hizmet vasfına sahip olmayan listelemeler

ee) Yanıcı ve patlayıcı maddeler

ff) Yasaklı yayınlar

gg) Veteriner Tıbbi Hizmetler

hh) Kontratlar

ii) Telif hakkına sahip Hizmetler

jj) Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar

kk) Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)

ll) Lisanssız Yazılımlar

mm) Tescilli marka olan Hizmetler

nn) Yurt dışından kargo yoluyla gelen Hizmetler

oo) İşitme cihazları

 

6.2. Yasaklı Hizmetler, Hizmet Veren tarafından Web Sitesi'nde fiyat teklifi ile sunulur veya satışa arz edilir ve Biuzman tarafından bu durum tespit edilirse, Biuzman, ilgili Yasaklı Hizmetler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma, fiyat tekliflerini iptal etme ve/veya bu Hizmet'lere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Hizmet Veren'in Üye'liğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

 

6.3. Biuzman, özellikle bağımlılık oluşturucu madde, çalıntı, kaçak veya sahte Hizmet satışlarında ve gerekli gördüğü durumlarda, Hizmet Veren'e önceden uyarıda bulunmaksızın, Hizmet Veren hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Hizmetler'in satışıyla bağlantılı olarak, Biuzman ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Biuzman'ı hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Biuzman'ın, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.4. Hizmet Veren, Web Sitesi'nde sergilediği Hizmet'lerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Hizmet'ler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.5. Web Sitesi'nde yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Hizmet'lerin sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Hizmet'leri Web Sitesi'nde satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Biuzman, gümrük işlemine tabi tutulmamış Hizmet'leri, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların sergilediği Hizmet'leri, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

 

7 - KULLANICI DEĞERLENDİRME VE DERECELENDRİME SİSTEMİ

 

7.1. Kullanıcı Değerlendirme ve Derecelendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasındaki iletişimin ve ticaretin güvenle yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Web Sitesi üzerinden aldıkları Hizmet'ler ve Web Sitesi'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

 

7.2. Kullanıcı profiline ve/veya iş ilanlarına yapılan yorumlar, değerlendirmeler veya puanlamalar diğer Kullanıcı'ların kendi düşünce ve kanaatlerini yansıtmaktadır ve Biuzman'ın kendi beyanı veya kanaati değildir. Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Biuzman.com yapılan yorum, değerlendirme veya puanlama ile ilgili alakası veya kendi beyanı olduğunu reddeder ve hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.

 

7.3. Kullanıcı'lar, herhangi bir gerekçe ve yöntem ile Kullanıcı Değerlendirme ve Derecelendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar. Bulundukları takdirde, Biuzman'ın konuyla ilgili olarak tespitte bulunduğu tüm zararlarını tazmin edeceklerini ve Biuzman'ın Kullanıcı'nın Üye'liğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

7.4. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profillerini ve/veya profillerinde yer alan yorum, değerlendirme ve derecelendirmeleri hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Aksi durumda Kullanıcı, Biuzman'ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın Üye'liğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.5. Kullanıcı'lar, Biuzman tarafından Site'de belirtilen kuralları veya işbu Sözleşme'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Biuzman tarafından Kullanıcı profillerinde yer alan yorum, değerlendirme ve derecelendirmeleri düşürebileceğini, hesabının askıya alınabileceğini veya hesabının ve yeteneklerinin kapatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

8 - BİUZMAN TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER

 

Biuzman tarafından verilen hizmetlerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Web Site'si aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin Güvenli Ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

 

8.1 - BİUZMAN HAVUZ SİSTEMİ

 

8.1.1. Biuzman, Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki Hizmet alış verişlerinde, Hizmet Bedeli'nin ödenmesi sırasında, Hizmet Alan ve Hizmet Veren'e Biuzman Havuz Sistemi adında bir ödeme yönetimi hizmeti sunmaktadır. Biuzman Havuz Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu Sözleşme'nin ekinde Biuzman Havuz Sistemi bölümünde yer almaktadır.

 

8.1.2. Kullanıcı'lar, Biuzman Havuz Sistemi'nden ve hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan Hizmet'lerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya Hizmet'in ithal edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hespsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ithalat ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Biuzman'a ait değildir.

 

8.1.3. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, sanal pazar yeri olarak yönetilen Web Sitesi'nin sağladığı hizmetlerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile Hizmet'in fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında uzlaşmaya varır. Hizmet Alan'lar ödemeyi Web Sitesi üzerinden Biuzman’ın belirlediği ödeme kanallar (kredi kartı, banka kartı, PayPal vb.) ile yapacaktır.

 

8.1.4. Biuzman Havuz Sistemi, Hizmet Veren'i, Hizmet'in teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Hizmet Alan'ı da bedelin ödenmesine karşılık, Hizmet'in gönderilmemesi veya Hizmet'in istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilememesi riskine karşı korur.

 

8.1.5. Biuzman Havuz Sistemi'nde, Hizmet Alan ve Hizmet Veren ticaretin tarafları olarak; Biuzman ise, ödemelerin yönetimi açısından yer alır. Biuzman, Güvenli Hesap (Escrow Account) adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırır. Güvenli Hesap, Hizmet Alan ve Hizmet Veren'den hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, Biuzman tarafından yönetilir. Alım satım sürecine taraf olmayan Biuzman, Hizmet Alan ve Hizmet Veren'in talimatları ve Web Sitesi üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, Hizmet Bedellerinin Güvenli Hesap'a girişlerini ve Güvenli Hesap'tan çıkışlarını yönetir. Güvenli Hesap'a yatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan Hizmet Bedellerinin mülkiyeti Biuzman'a ait değildir.

 

8.1.6. Hizmet Alan'lar, Hizmet Bedellerini, Biuzman yönetimindeki Güvenli Hesap'a yatırır, Güvenli Hesap'ın girişlerini Hizmet Alan'ların yatırdıkları Hizmet Bedelleri oluşturur. Güvenli Hesap'tan çıkışlar ise, Hizmet Alan'ların talimatları doğrultusunda, Hizmet Bedeli olarak Hizmet Veren hesaplarına aktarılan tutarlar; satışın, Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında kararlaştırılan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Hizmet Alan'lara iade edilen Hizmet Bedelleri, Banka komisyonları ile Biuzman hizmet komisyonu olarak, Biuzman hesabına aktarılan tutarlardan oluşur. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulur ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilir.

 

8.2 - HİZMET İLANLARINA VE SATIŞLARINA İLİŞKİN SUNULAN HİZMETLER

 

8.2.1. Hizmet Veren'ler, Web Sitesi'nde satışa sundukları Hizmet'ler için, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenme hizmetinden faydalanırlar.

 

8.2.2. Hizmet Veren'ler ve Hizmet Alan'lar, Hizmet'in satış fiyatı, teslim şartları ve Hizmet Bedellerinin ödenmesi konularında, Web Sitesi'nin haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme hizmetinden yararlanırlar.

 

8.3 - EK HİZMETLER

 

8.3.1. Kullanıcı'lar, ek hizmetlere ilişkin olarak Biuzman tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, madde 8.1 ve 8.2 de sayılan hizmetlere ek olarak, Biuzman tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde opsiyonel özellikler ve listeleme servisi dahil fakat bunlarala sınırlı olmaksızın ek hizmetlerden de faydalanabilirler.

 

9 - MALİ HÜKÜMLER

 

9.1 - BİUZMAN HİZMETLERİNİN FİYAT VE KOMİSYONLARI

 

9.1.1. Hizmet Veren, standart satın alma işlemlerinde ve Hizmet Veren’in Fiyat Teklifi Hizmet Alan tarafından kabul edildiğinde (ve dolayısıyla Hizmet Talebi Anlaşmaya Varılmış İş’e dönüştüğünde) Biuzman tarafından belirlenen miktarda bir komisyon ödeyecektir. Komisyon oranları Biuzman tarafından uygun görüldüğü taktirde belirli kullanıcılar için değişiklik gösterebilir. Biuzman, Hizmet listeleme, Biuzman Havuz Sistemi'ni kullanma ve ek hizmetlerle ilgili hizmet ücretlerini, Web Sitesi'nin ilgili bölümünde ilan edecektir.

 

9.1.2. Biuzman Komisyon ve fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Komisyon ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanının bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

 

9.1.3. Aksi belirtilmediği sürece, bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 

9.1.4. Biuzman, Hizmet'lerin mobil ödeme yöntemi ile satın alınması durumunda, 10 TL lik satın almalarda 10 TL, 20 TL ve 30 TL lik satın almalarda 20 TL Mobil Ödeme Hizmet Bedelini Hizmet Alan'lardan tahsil etmektedir. Mobil Ödeme Hizmet Bedeli yapılan işlemlerin iptal veya iade edilmesi nedeniyle Hizmet Alan'lara iade edilmeyecektir. Hizmet Alan'lar Mobil Ödeme Hizmet Bedelinin iadesini talep etmeyeceklerini beyan ve taahhüt ederler. Mobil Ödeme Hizmet Bedeli Hizmet Veren'lere aktarılmayacaktır. Hizmet Veren'ler Mobil Ödeme Hizmet Bedelini talep etmeyeceklerini beyan ve taahhüt ederler .

 

9.2 - KOMİSYON ÖDENME ZAMANI

 

9.2.1. Komisyon ödemesi, Fiyat Teklifi'nin Hizmet Alan tarafından kabul edildiği veya Hizmet Veren'ler Web Sitesi'nde sunulan Hizmet'ler satın alındığı anda tahsil edilecektir. İşlemin tamamlanmamsı buna engel değildir. Hizmet Veren, Web Sitesi’nde oluşturduğu mükerrer hesapların bakiyelerini birleştirme ve bunları  Hizmet Veren'e fatura etme yetkisini Biuzman’a vermektedir.

 

9.2.2. Biuzman’a yapılan komisyon ödemelerinin iadesi yoktur. Ancak, Anlaşmaya Varılmış İş’in yapılmaması veya yapılmadan önce iptal edilmesi halinde Biuzman kendi inisiyatifiyle Hizmet Veren’in komisyonu ödemesini iade edebilir veya gelecekte tahakkuk edecek komisyonlara karşılık avans olarak tutabilir. Bu konuda tüm inisiyatif Biuzman’ın olup Hizmet Alan ve Hizmet Veren iadenin talep edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

9.3 - KOMİSYON İADESİNDE USUL

 

9.3.1. Kural olarak komisyon iadesi yoktur. Ancak Biuzman’ın inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılabilir. İşbu Sözleşme'nin 9.2.1. maddesi gereğince Hizmet Veren'e komisyon bedeline ilişkin fatura Biuzman tarafından kesilecektir. Biuzman’ın inisiyatifi ile komisyon iadesi yapılacak olursa Hizmet Veren’in tacir olması durumunda iade faturası kesilmesini takiben, tacir değil ise gider pusulası düzenlenmesini takiben iadesi yapılabilecektir. Komisyonun iade zamanı ve şekli tamamen Biuzman’ın inisiyatifindedir.

 

9.3.2. Hizmet Veren’in ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Biuzman’ın Sözleşme’yi derhal feshedip Hizmet'i ve/veya Biuzman hizmetlerini durdurma ve/veya komisyon alacaklar ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü masraflarını  mahkeme yolu ile tahsil etme ve/veya icra takibi başlatabilme hak ve yetkisi vardır.

 

9.4 - DİĞER ÜCRETLER

 

9.4.1. Biuzman, Kullanıcı'lardan site içi etkinliklere katılabilmesi ve/veya bazı site hizmetlerine erişebilmesi ve/veya bazı özelliklere sahip olabilmesi için belirli bir hizmet ücreti talep edebilir. Bu ücretler iade edilemez, hiçbir sebeple başkalarına aktarılamaz ve nakite çevrilemez. Kullanıcı tarafından herhangi bir sebeple para iadesi talep edilmesi ve/veya Biuzman'ın para iadesi iddialarının yersiz, yetersiz ve geçersiz olduğuna inanması halinde, Biuzman bu iade sebebini araştırma ve ilgili mercilere taşıma hakkına sahiptir. Kullanıcı, para iade talebi kabul edilmezse hukuki ücretler ve masraflar, zararlar, işin aksamasından kaynaklanan maddi zararlar ve para iade ücretleri de dahil olmak üzere bütün ücretleri ve para iadesi tartışmasından kaynaklanan masrafları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

9.4.2. Biuzman, ücretlendirme, faturalama yöntemleri ve şartları değiştirme, iyileştirme ya da bunlara ilaveler yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler Web Sitesi'nde veya doğrudan Kullanıcı'lara e-posta gönderilerek duyurulabilir. Bu değişiklik, iyileştirme ve ilaveler veya satış şartları Web Sitesi'nde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Eğer Kullanıcı herhangi bir değişikliği kabul etmezse, hesabını istediği zaman iptal etme hakkına sahiptir.

 

10 - GİZLİLİK POLİTİKASI

 

10.1. Biuzman, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Koşulları'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Kullanıcı'lara ait gizli bilgiler ile ilgili Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Koşulları'nda Biuzman'a müsade edilen durumlar haricinde taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

 

10.2. Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu Sözleşme’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

 

11 - TELİF HAKKI POLİTİKASI

 

11.1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Biuzman, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz kullanılamaz, satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, çoğaltılamaz, türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır. Aksi takdirde bu hükmü ihlal eden gerçek veya tüzel kişiler; lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Biuzman'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

11.2. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Biuzman’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

11.3. Biuzman’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Biuzman’a aittir. Biuzman, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

11.4. Kullanıcı'lar, Biuzman'ın Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

 

12 - SÖZLEŞMEDE VE WEB SİTESİ'NDE DEĞİŞİKLİK

 

12.1. Biuzman, işbu Sözleşme'yi ve eklerini uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web Sitesi'nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

12.2. Biuzman, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

12.3. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Biuzman dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcı'ların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

 

13 - HİZMETLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI

 

13.1. Biuzman, Kullanıcı'lara önceden haber vererek veya vermeden bakım amaçlı olarak düzenli aralıklarla veya zaman zaman hizmetlerde kesintiye gitme hakkını saklı tutar. Biuzman'ın hizmetlerinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.

 

13.2. Biuzman, herhangi bir zamanda, sebepli ya da sebepsiz olarak, önceden haber vererek veya vermeden, yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, hizmetlerin herhangi bir özelliğini ya da özelliklerini değiştirme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar.

 

13.3. Hizmetlerin Biuzman'ın kontrolü dışındaki sebeplerle kesintiye uğrayabileceğini ve Biuzman'ın istediğiniz her zaman hizmetlere ya da hesabınıza ulaşmanızı garanti edemeyeceğini kabul edersiniz.

 

13.4. Biuzman, hizmetlerin madde 13.1. ya da 13.3. 'te sıralanan şartlardan herhangi biri yüzünden herhangi bir şekilde kesintiye uğraması nedeniyle, herhangi bir hesap ücretinin tamamını ya da bir kısmını geri ödemekle yükümlü değildir.

 

13.5. Hukuken "Mücbir Sebep" sayılan tüm hallerde, Biuzman, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Biuzman için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Biuzman'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir Sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

14 - SORUMLULUK SINIRLAMALARI

 

14.1. Biuzman, Web Sitesi ya da Web Sitesi'nin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi Kullanıcı'larının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.

 

14.2. HİÇBİR DURUMDA, DOĞRUDAN, ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN, ŞÜPHELİ VEYA ŞÜPHESİZ, BİLİNEN VEYA BİLİNMEYEN, AÇIK VEYA GİZLİ  OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, KULLANIM KAYBI, KAR KAYBI, İŞ KAYBI VEYA VERİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE DİĞER HER TÜRLÜ HASARDAN, Kİ KONTRAT DAHİLİNDE OLSUN YA DA OLMASIN, HAKSIZLIK (SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE İHMAL DE DAHİL) VEYA WEB SİTESİNDEN, HİZMETLERDEN, İŞLEMLERDEN DOĞRUDAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAHSİ GEÇENLERİN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAYIŞINDAN VEYA WEB SİTESİNDE VEYA HİZMETTE BULUNAN BİR İÇERİK VEYA MATERYALDEN BİUZMAN, BİUZMAN YÖNETİMİ, ÇALIŞANLARI, İŞTİRAKLERİ, ACENTELERİ, ARACILARI VE BUNA EK OLARAK DİĞER KİŞİ, FİRMA VE VARLIKLARI (BİUZMAN İŞ ORTAKLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, BİUZMAN TARAFINDAN İSTİHDAM EDİLEN İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİLERİ) SORUMLU DEĞİLDİR. BİUZMAN, KONTRAT, GARANTİ, HAKSIZLIK (AKTİF, PASİF VEYA İTHAM EDİLEN İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE), ÜRÜN SORUMLULUĞU, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HİZMETLER, WEB SİTESİNDEN VEYA HERHANGİ BİR İŞLEMDEN DOLAYI VEYA KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARIN FAZLA ÖDENMESİ GİBİ HERHANGİ BİR DURUMDA SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

 

14.3. Biuzman, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

14.4. Biuzman başka birisinin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.

 

14.5. Eğer "Biuzman" başka bir şirket tarafından satın alınır veya başka bir şirket ile birleşirse veya varlıklarının tamamı veya bir bölümü başka bir şirkete kiralanır veya satılırsa veya www.biuzman.com web sitesinin başka bir tüzel veya özel şahsa devir edilmesi gibi bir durum oluşursa kullanıcı bilgileri, web sitesi içerikleri, yetenekler, veri tabanları, kodlar, ödeme bilgileri ve tüm kayıtlar önceden izin alınmaksızın yeni firma veya firmalara aktarılabilir.

 

14.6. Bazı devletlerin sorumluluğun önceden sınırlandırılmasına izin vermediği hallerde Biuzman'ın ve/veya madde 14.2'de açık edilen diğer tarafların size olan sorumluluğu yasanın müsaade ettiği maksimum sınırlar dahilinde olacaktır. Biuzman'ın, Biuzman hizmetlerine veya Hizmet'lere erişim ya da abonelikten kaynaklanan ya da bunun sonucu olan hiçbir şeyden ötürü sorumlu ya da borçlu olmayacağını kabul edersiniz.

 

15 - ÜYE'LİĞİN SONLANDIRILMASI

 

15.1. Biuzman, herhangi bir zamanda, sebepli ya da sebepsiz olarak, önceden haber vererek ya da vermeden bir Kullanıcı'nın Üye'liğini askıya alama, sonlandırma, değiştirme ya da silme hakkını saklı tutar.

 

15.2. Biuzman Kullanıcı'ların Web Sitesi'nde yaptığı ihlallerden dolayı uyarılar yapabilir ve Üye'likleri geçici olarak askıya alabilir veya kalıcı olarak sonlandırabilir. Uyarıların, cezaların ve/veya disiplin tedbirlerinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda yegane takdir yetkisi Biuzman'a aittir. Karar verilirken ihlalin şiddeti ve tekrarlanma miktarı dikkate alınır; ancak, verilecek her türlü karar kesinlikle Biuzman'ın takdirinde olacaktır. Kullanıcı Üye'liğinin adil olmayan bir şekilde uyarıldığını ya da disiplin cezasına maruz kaldığını düşünüyorsa, Web Sitesi aracılığı ile Biuzman'la temasa geçerek ayrıntılı bir açıklama yapmalıdır.

 

15.3. Kullanıcı, Üye hesabında alacağı olsa bile, Biuzman'ın Üye'liği sonlandırmakla ilgili her türlü yegane takdir yetkisine sahip olduğunu kabul etmiş olur.

 

15.4. Biuzman, Kullanıcı'nın borçlanmış olduğu ücret, bedel ve maliyetleri hesabından  tahsil etme hakkına sahiptir. Ayrıca, Kullanıcı Üye hesabı ile üçüncü şahıs şirketlerine ya da içerik sağlayıcılarına borçlandığı ücret, bedel ve maliyetlerden de sorumlu olur. Üye'liğin sonlandırılması ya da iptal edilmesi durumunda Kullanıcı'ya herhangi bir para iadesi yapılmayacak, hesabına herhangi bir online geçirilen zaman ya da başka türden bir ilave yapılmayacak ya da bunlar nakit ya da başka türden bir tazminata dönüştürülmeyecek ve hesabına erişimi kaldırılacaktır. Gecikmiş ya da zamanında ödenmemiş hesaplar ya da çözüme kavuşturulmamış durumdaki tartışmalı hesaplar çözüme kavuşturulana kadar Biuzman, teknolojik imkanlar dahilinde Kullanıcı'nın aynı Kullanıcı bilgileri ile yeniden Üye kaydı yapmasına izin vermeyecektir.

 

16 - GARANTİ VE KABULLER

 

16.1. Kullanıcı, Web Sitesi içi görüşmelerini veya hizmetler aracılığıyla gönderdiği veya aldığı diğer elektronik ortam görüşmelerini Biuzman'ın takip edebileceğini ve kayıt edebileceğini kabul eder.

 

16.2. Kullanıcı, Web Sitesi içi takas ticaret aktivitelerinden veya Biuzman hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıp için Biuzman'ı sorumlu tutamaz. Kullanıcı'lar arasında iletilen hiçbir bilgiden dolayı Biuzman sorumlu tutulamaz. Biuzman Kullanıcı'lar arasında alınıp gönderilen bilgilerin güvenliğini garanti etmez ve söz konusu bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak kayıp ve sonuçlardan ötürü sorumlu tutulamaz. Web Sitesi içi özellikler ve kıymet kaybından dolayı Biuzman'ı sorumlu tutulamaz. Biuzman hiçbir yeteneği, hiçbir Hizmetleri veya hiçbir seviyeyi, kullanıcılara garanti etmez.

 

16.3. Hizmet Veren'lerin Hizmet satışlarından kazandıkları Hizmet Bedelleri en az 15 günlük iade ve iptal süresi tamamlanana kadar bloke edilir ve süre bitiminde Hizmet Veren hesabına aktarılır. Bu süre zarfında Hizmet Veren, Hizmet Alan'ın teslim edilen Hizmet'i iade veya iptal edebileceğini kabul eder.

 

16.4. Hizmet Veren'ler, Hizmet satışlarından elde ettikleri gelir en az 20 TL ye ulaştığında, "Para Çekme İsteği" göndererek gelirlerinin banka hesabına gönderilmesini sağlayabilir. Gelirler Hizmet Veren banka hesabına transfer ücretleri ve Biuzman komisyonları düşüldükten sonra gönderilecektir. Gelirin Hizmet Veren'in banka hesabına gönderilebilmesi için Hizmet Veren'in daha önceden banka hesap bilgilerini Web Sitesi'ne tanımlamış olması gerekir. Satış gelirleri Hizmet Veren'lere ortalama 5 iş günü içerisinde gönderilmektedir.

 

16.5. WEB SİTESİNİ KULLANIMINIZDAN DOĞACAK RİSKLER TAMAMEN SİZE AİTTİR.  BİUZMAN, BİUZMAN YÖNETİMİ, ÇALIŞANLARI, İŞTİRAKLERİ, ACENTELERİ, ARACILARI VE BUNA EK OLARAK DİĞER KİŞİ, FİRMA VE VARLIKLARI (BİUZMAN İŞ ORTAKLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, BİUZMAN TARAFINDAN İSTİHDAM EDİLEN İMALATÇI VEYA TEDARİKÇİLERİ) VE LİSANS SAHİPLERİ, AÇIK YA DA İMA EDİLMİŞ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE TİCARETE UYGUNLUK, ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN SAĞLAMLIK VE İHLALDE BULUNMAMA GARANTİLERİ DE DAHİL, HER TÜRLÜ GARANTİDEN FERAGAT EDERLER. BİUZMAN, WEB SİTESİNİN, YETENEKLERİN, HİZMETLERİN VE İŞBU SÖZLEŞMEDE BAHSİ GEÇEN MATERYALLERİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ ÇALIŞACAĞINA, YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR GARANTİ VERMEZ.

 

16.6. BİUZMAN, WEB SİTESİNİN, YETENEKLERİN, VEYA SUNUCULARININ VİRÜSSÜZ VEYA ZARARLI BAŞKA ŞEYLER İÇERMEDİĞİNE DAİR GARANTİ VERMEZ. BU SEBEPLE, HERHANGİ BİR İNDİRME İŞLEMİNDEN KAYNAKLANABİLECEK VİRÜSLERİ SAPTAMAK VE BUNLARDAN KURTULMAK İÇİN TANINMIŞ BELLİ BAŞLI ANTİ VİRÜS YAZILIMI KULLANMALISINIZ. WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA İNDİRİLEN BÜTÜN MATERYALLERİN RİSKİ SİZE AİTTİR VE BÜTÜN MATERYALLERİN İNDİRİLMESİNDEN DOLAYI BİLGİSAYARINIZDA MEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR HASARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN SADECE VE SADECE SİZ SORUMLUSUNUZ.

 

17 - EK KURALLAR

 

Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

 

BİUZMAN HAVUZ SİSTEMİ ÇALIŞMA ESASLARI

 

Hizmet Alan ve Hizmet Veren, Web Sitesi hizmet altyapısını kullanarak, Hizmet'in satış fiyatı (bedeli), nitelikleri ve teslim koşulları hakkında, kendi iradeleri ile 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere uyum gösterir.

 

Hizmet Alan, Hizmet Bedeli'ni, Biuzman tarafından yönetilen, banka nezdindeki Güvenli Hesap'a (Escrow Account) transfer eder. Web Sitesi haberleşme sistemi içinde, Hizmet Bedeli'nin Güvenli Hesap'a yatırıldığı Hizmet Veren'e bildirilir.

 

Hizmet Veren, fiyatı ve nitelikleri konusunda Hizmet Alan ile anlaştığı Hizmet'i, Hizmet Alan'a Web Sitesi üzerinden elektronik ortamda ve/veya adresine göndererek teslim eder. Gönderilen Hizmet'i teslim alan Hizmet Alan, Hizmet'in kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygunluğunu inceler; nitelikler ve şartlar uygunsa Hizmet Bedeli'nin Hizmet Veren'in hesabına transferi için Web Sitesi üzerinden Biuzman'a talimat/onay verir.

 

Biuzman, Hizmet Alan'ın Hizmet'i onaylamasının ve Hizmet Veren'in para çekme isteğinde bulunmasının ardından bankaya talimat verir. Banka varsa transfer masraflarını düşerek transferi gerçekleştirir. Transfer aşamasında, Hizmet Alan tarafından ödenen tutar üzerinden, Biuzman'a ödenecek hizmet komisyonu da Biuzman hesabına aktarılır ve Hizmet Alan tarafından ödenen tutarın tümüyle kullanımı ve Güvenli Hesap'tan çıkışı tamamlanmış olur.

 

Hizmet Veren, Hizmet Alan ile anlaştıkları süre içerisinde, Hizmet'i teslim etmezse ya da Hizmet Alan tarafından, gönderilen Hizmet'in, Hizmet Veren tarafından belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilirse, Hizmet'in iadesine ve Hizmet Veren'in Hizmet'ini geri teslim alması şartına bağlı olarak, Hizmet Bedeli, Güvenli Hesap'tan işbu Sözleşmenin 5.2.9 maddesi uyarınca Hizmet Alan'a iade edilir.

 

Önceden varılan uzlaşma çerçevesinde, Hizmet Alan Hizmet'i Hizmet Veren teslimi ile teslim alır, 3 gün +24 saat içinde onay veya iptal veya düzenleme bildiriminde bulunmazsa, Hizmet Bedeli, herhangi bir uyarı veya ön bildirim gerektirmeksizin, Hizmet Veren'in hesabına transfer edilir. Teslimatın nakliye suretiyle yapılması gereken durumlarda Hizmet Veren, gerekli adres vb. bilgileri Hizmet Alan'dan Web Sitesi mesajlaşma sistemi üzerinden isteyebilir ve nakliye masraflarını Hizmet Alan’dan talep edebilir. Bu bedellerin sipariş verilmeden önce Hizmet Alan'a bildirilmesi, nakliyeyle ilgili diğer tüm yükümlülükler münhasıran Hizmet Veren'in sorumluluğundadır.

 

Biuzman, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar, Hizmet Bedeli'ni Güvenli Hesap'ta bloke etme hakkına sahiptir. Taraflar, Web Sitesi mesajlaşma sistemi üzerinden karşılıklı olarak anlaşarak siparişi iptal edebilirler. 48 saat içerisinde Hizmet Veren tarafından onaylanmamış olan sipariş iptallerinin iptal edildiği kabul edilecektir.

 

Biuzman, şüpheli gördüğü ödeme ve satın alma işlemlerini en fazla 90 gün süreyle inceleme,soruşturma ve askıya alma hakkına sahiptir. İşlemlerin incelenmesinin ardından Biuzman'ın takdiri ile uygunsuz olduğu belirlenenler Biuzman'ın tüm hukuki hakları saklı kalmak üzere iptal edilecek ve ödemeler Hizmet Veren'e aktarılmayacaktır. Hizmet Alanlar ve Hizmet Veren'ler Biuzman'ın şüpheli ve uygunsuz olarak belirlediği işlemlere itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

Biuzman, şüpheli gördüğü ödeme ve satın alma işlemlerinin bedellerinin Hizmet Veren'lere aktarılmasından önce Hizmet Veren'lerin noter onaylı kimlk ve ikametgah bilgilerini talep edebilir.Bu bilgileri sağlamayan Hizmet Veren'lerin hesaplarını askıya alınabilir.

 

18 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

18.1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

18.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Biuzman’ın ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

19 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

19.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak Üye'liğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.  Biuzman, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Web Sitesi içinde yer alan kullanıma, Üye'liğe ve Hizmet'lere veya Biuzman hizmetlerine ilişkin kuralları ihlal etmeleri durumunda, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar fesih sebebiyle, Biuzman'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

19.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Biuzman tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Kullanıcı'lar diledikleri zaman Biuzman Üye'liğinin sonlandırılmasını talep edebilirler. Bu durumda Üye'lik hesabının iptal edilebilmesi için Üye tarafından Biuzman’a bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Fesih bildiriminin Biuzman'a ulaşmasını takiben 14 gün içerisinde Kullanıcı'nın hesabı kapatılacaktır. Fesih bildiriminde bulunan Üye'nin Hizmet Veren olması durumunda; Hizmet Veren'in, Hizmet Alan tarafından  satın alınmış, ödemesi yapılmış fakat henüz teslim edilmemiş Hizmet'leri için fesih geçerli olmamak üzere hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır.

 

19.3. Biuzman, işbu Kullanıcı Sözleşmesini dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir. Bu halde Kullanıcı'lar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

 

20 - TAZMİNAT

 

20.1. Sizin Biuzman hizmet kullanımından, herhangi bir Kullanıcı içeriğinden veya Biuzman Web Sitesi'ne yaptığınız bağlantınızdan veya Web Sitesi'ne sakladığınız  veya aktardığınız içerikten veya Web Sitesi aracılığıyla internete koyduğunuz içerikten veya hizmetlerin suistimalinden veya Biuzman şart ve koşullarını ihlal etmenizden veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmenizden dolayı Biuzman'ı, onun yan kuruluşlarını, çalışanlarını, ortaklarını, acentelerini, memurlarını ve diğer ortaklarını sorumlu tutmamayı, üçüncü kişiler tarafından tarafımıza yönlendirilecek tüm tazminat taleplerinin, zararın meydana gelmesine sebebiyet vermeniz halinde tarafınıza rücu edileceğini ve istenebilecek bütün iddia ve taleplerin, ücretlerini, avukat masrafları da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm masraflarını Biuzman'a, onun yan kuruluşlarına, çalışanlarına, ortaklarına, acentelerine, memurlarına ve diğer ortaklarına tazminat olarak ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul edersiniz.

 

21 - TEBLİGAT ADRESİ

 

21.1. Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi Kullanıcı'nın kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Biuzman tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

22 - SÖZLEŞME'NİNSÜRESİ

 

22.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Web Sitesi'ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

23 - SÖZLEŞME'NİN BÜTÜNLÜĞÜ

 

23.1. Taraflar’dan her biri, toplam 23 (yirmiüç) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

BİZİ TAKİP EDİN